Jun 3, 2011

चिंब भिजलेले, रूप सजलेले

ह्या रिमझिम झिलमील पाउस धारा तन-मन फुलवून जाती,
सहवास तुझ्या मधुमास फुलांचा गंध सुखाचा हाती,
हा धुंद गार वारा, हा कोवळा शहारा,
उजळून रंग आले स्वच्छंद प्रीतीचे,
चिंब भिजलेले, रूप सजलेले,
बरसुनी आले रंग प्रीतीचे - 1

ओढ जागे राज सारे अंतरी सुख बोले,
सप्तरंगी पाखरू हे इंद्रधनू बघ आले,
लाट ही वादळी मोहुनी गाते,
ही मिठी लाडकी भोवरा होते,
पडसाद भावनांचे रे बंध न कुणाचे,
दाहीदिशात गाणे बेधुंद प्रीतीचे,
चिंब भिजलेले, रूप सजलेले,
बरसुनी आले रंग प्रीतीचे - 2

कोण आले पंख आले रंग हे सुखाचे,
रोमरोमी जागले दीप मग स्वप्नांचे,
बरसतो मोगरा थेंब गंधाचे,
भरजरी वेड हे ताल चंदाचे,
घन व्याकुळ रिमझिमणारा, मन अंतर दरवळणारा,
हे स्वळग-सुखाचे गाणे, हे गीत प्रीतीचे,
चिंब भिजलेले, रूप सजलेले,
बरसुनी आले रंग प्रीतीचे -3

4 comments: